Tarkan talouden ratkaisu

Peat Powerilta Energiatehokasta jyrsin- ja palaturvetta sekä bioenergiajakeet ja hakkeet lämmitykseen ja energiantuotantoon

Olemme energiatehokkaiden lämmitysraaka-aineiden toimittaja. Turpeen lisäksi toimitamme muitakin energiajakeita sähkön- ja lämmöntuotantoon.

Turve on monikäyttöinen biopolttoaine, jota voidaan hyödyntää niin pienten kiinteistöjen lämmöntuotannossa kuin suurten voimalaitosten energiantuotannossakin. Tuotamme jyrsin- ja palaturvetta omilta soiltamme, ja laatu on taattu.

Kiertotalouden hengessä ostamme muuhun puunjalostukseen kelpaamatonta energiapuuta, vastaanotamme kierrätyskelpoista puumateriaalia (mm. lavat) ja jalostamme niistä puupolttoaineita.

ENERGIATURVE

Jyrsinturve

Tuotamme laadukasta jyrsinturvetta lähinnä voimalaitosten kaukolämmön tai sähköntuotannon tarpeisiin. Polttoon myytävä turve on pitkälle maatunutta, hienojakoista ja tummaa turvetta, jolla on hyvä lämpöarvo.

Palaturve

Palaturve sopii niin voimalaitosten polttoaineeksi kuin myös lämpölaitosten polttoaineeksi. Se sopii käytettäväksi lämpöenergiantuotantoon erinomaisesti myös maatiloilla, kasvihuoneissa sekä omakotitaloissa.

Palaturve on edullista ja tasalaatuista polttoainetta. Meillä Peat Powerilla on laatu ihan omalla tasolla.

Tuottamamme palaturpeen rikki- ja tuhkapitoisuudet ovat alhaiset. Oma tuotantomenetelmämme on suunniteltu siten, että palaturpeen hienoaines saadaan keruuvaiheessa minimoitua.

ENERGIAPUU

Energiapuu on kaikkea sitä materiaalia, joka ei sovi jatkojalostukseen metsäteollisuudelle. Energiapuu on siis tuulenkaatoja, lahoja puita ja metsien hakkuutähteitä, kuten kantoja, oksia ja latvuksia. Myös harvennushakkuissa kertyy pienirunkoista puuta, joka ei sovellu puunjalostusteollisuudelle vaan sopii polttoon tai muuhun energiakäyttöön.

Bioenergiajakeet

Me ostamme energiapuuta, jota haketamme ja murskaamme omassa terminaalissamme. Lopputuotteet eli bioenergiajakeet toimitamme sähkö- ja lämpölaitoksille ja muille bioenergiajakeiden käyttäjille.

Hake ja kuorikate

Kiertotalouden hengessä keräämme ja hyödynnämme puupohjaisia rakennusmateriaaleja ja purkupuuta. Kuiviketoimitusten yhteydessä voimme koota asiakkaan kertakäyttölavat ja muut kierrätyspuiset materiaalit mukaamme. Kerätyt kierrätyspuumateriaalit murskaamme myyntivalmiiksi hakkeeksi, kotimaisen energian raaka-aineeksi. Tuotamme myös kuorikatetta, jota toimitamme viherrakentajille.

Joustava ja toimiva suoratoimitus

Takaamme joustavan toimituksen suoraan tuottajalta ilman välikäsiä. Oma kalustomme mahdollistaa myös tarpeen mukaiset kimppatoimitukset, jotka vähentävät toimituskuluja ja poistavat varastointitarvetta.