Turvetuotanto

Soita ja turvemaita on Suomessa yhteensä noin 9,08 miljoonaa hehtaaria eli lähes 1/3 koko maapinta-alasta.Tästä alasta turvetuotannossa tai siihen varattuna on vain 0,7 %, eli 99,3 % suopinta-alasta EI ole tuotannossa. (turveinfo.fi)

Turve on kotimaista, hitaasti uusiutuvaa biomassaa, jonka tuotanto työllistää suomalaisia, nostaa Suomen omavaraisuusastetta energian tuotannossa ja vahvistaa vaihtotasetta. Turvetta voidaan käyttää polttoaineena, kuivikkeena, kasvualustana sekä imeytykseen. Se on puhdas ja luonnonmukainen raaka-aine, jota käytetään mm.akuustiikkalevyihin ja sisustustukseen (www.konto.fi)  ja hoitotuotteena (www.lehtopeat.com).

Turpeentuotanto on ympäristöluvanvaraista toimintaa jossa lupaehdot velvoittavat huolehtimaan vesiensuojelusta sekä huomioimaan pöly- ja meluhaitat. Turvetuotantoalueelta tulevat vedet käsitellään ympärivuotisesti ja veden laatua velvoitetaan tarkkailemaan 1-2 kertaa kuukaudessa. Vesinäytteiden otto ja analysointi hoidetaan akkreditoidun laboratorion toimesta.

Turve jyrsitään suon pinnasta ja pintaa kääntämällä nopeutetaan turpeen kuivumista kentällä. Onnistuakseen turpeentuotanto vaatii riittävän pitkiä poutajaksoja sillä turve kuivatetaan auringonpaisteen avulla. Kuiva turve nostetaan kentän pinnasta imuvaunulla tai turve karhetaan. Karheet kerätään joko mekaanisella vaunulla tai hakumenetelmällä ja kuljetetaan tuotantoalueella olevaan aumaan. Varastoaumasta turve on joustavasti toimitettavissa asiakkaan tarpeen mukaan tai se voidaan tarvittaessa pitää ylivuotisena varmuusvarastona.

luotettava kumppani